فر پیتزا اتومات ریلی

فر پیتزا اتومات ریلی

این نوع فر پیتزا از جلمه فرهایی است

که با عملکرد اتوماتیک کار را برای فست فود داران

راحت کرده و پیتزا بدون دخالت دست و به صورت اتوماتیک

و به صورت ریلی پس از پخته شدن به شما تحویل می دهد که موجب رضایت بیشتر از این دستگاه در بین خریداران ما شده است

این نوع فر عملکرد سریع و پیتزا آبدار و در صورت دلخواه برشته به شما تحویل خواهد داد.

بدون دیدگاه